ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Μισθοί ''πείνας'' στον Καλλικράτη

Στις 6.000 ευρώ ανέρχεται ο μισθός του Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Καλλικράτη για τους μισθούς των αιρετών στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, στην Περιφέρεια.

Συγκεκριμένα ισχύει ότι οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων δικαιούνται αντιμισθίας η οποία καταβάλλεται από την περιφέρεια. Η αντιμισθία του περιφερειάρχη είναι ισόποση με τις κάθε είδους αποδοχές, τα έξοδα παράστασης και τα επιδόματα ή προσαυξήσεις του γενικού γραμματέα υπουργείου. Στον αντιπεριφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ίση με το 75% της αντιμισθίας του περιφερειάρχη.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι οι αποδοχές του γενικού γραμματέα υπολογίζονται στις 6.000 ευρώ, οι μισθοί για τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαμορφώνονται ως εξής:
-Περιφερειάρχης: 6.000 ευρώ
-Αντιπεριφερειάρχης: 4.500 ευρώ -Πρόεδρος περιφερειακού συμβουλίου: 4.500 ευρώ
Αξίζει να αναφερθεί ότι στους παραπάνω μισθούς προστίθενται και άλλες χρηματικές παροχές όπως έξοδα παράστασης, οδοιπορικά έξοδα, τηλεφωνικές ατέλειες κλπ. Διευκρινίζεται πάντως ότι πλέον ο μισθός τους εντάσσεται στην ενιαία φορολογική κλίμακα με εφορία που φτάνει στο 40% ενώ απαγορεύεται να λαμβάνουν οποιονδήποτε άλλο μισθό δημοσίου ή σύνταξη.
Οι μισθοί των δημάρχων και αντιδημάρχων του Καλλικράτη
Με βάση αυτά που προβλέπονται από τον «Καλλικράτη», οι μισθοί των δημάρχων, των αντιδημάρχων και των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων καθορίζονται ως εξής:
1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από τον δήμο.
2. Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων είναι ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου, των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους είναι ισόποση με το 80% των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων είναι ισόποση με το 60% των ανωτέρω αποδοχών.
3. Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στον δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το 40% αυτής.
4. Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως άτομα με αναπηρίες, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
5. Σε περίπτωση που η αντιμισθία δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων της παρ. 1 του άρθρου 93, είναι μικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης τους, η αντιμισθία προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και μέχρι το ύψους των αποδοχών του γενικού γραμματέα Υπουργείου.
6. Αν οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων έχουν τεθεί σε αργία, την αντιμισθία τους λαμβάνουν οι αναπληρωτές τους. Αν ο αναπληρωτής είναι αντιδήμαρχος, λαμβάνει αντιμισθία από ένα μόνο αξίωμα.
7. Δήμαρχοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβάνουν το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας. Το υπόλοιπο ήμισυ (1/2) καταβάλλεται στον αντίστοιχο αναπληρωτή. Αν απουσιάζει αντιδήμαρχος για το ίδιο χρονικό διάστημα, παίρνει το ήμισυ (1/2) της αντιμισθίας που δικαιούται.
8. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Οι ανωτέρω επιλέγουν τις απολαβές που παίρνουν από κάθε αξίωμα με υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται και στους δύο φορείς.
Οι αποδοχές του γενικού γραμματέα υπουργείου, για το 2010, ανέρχονταν σε 6.195 ευρώ.
Με βάση αυτά που προβλέπει ο «Καλλικράτης», οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων των δημοτικών συμβουλίων στους δήμους της Καβάλας διαμορφώνονται ως εξής:

Στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγγαίου (πληθυσμός άνω των 20.000), οι Ο
μισθοί των δημάρχων θα είναι 4.956 ευρώ. οι αντιδήμαρχοι θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 2.478 ευρώ ο καθένας, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων θα λαμβάνουν μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.982 ευρώ.
Στο Δήμο Θάσου (πληθυσμός κάτω των 20.000), ο μισθός των δημάρχου θα είναι 3.717 ευρώ. Οι αντιδήμαρχοι θα παίρνουν το 50% του μισθού του δημάρχου, δηλαδή από 1.858 ευρώ ο καθένας, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων θα λαμβάνουν μισθό ίσο με το 40% των αποδοχών του δημάρχου, δηλαδή 1.487 ευρώ.

Σε ότι αφορά στο ασυμβίβαστο, σύμφωνα με το άρθρο 16 του «Καλλικράτη», αναστέλλεται η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των δημάρχων και αντιδημάρχων, όταν είναι σε δήμους άνω των 10.000 κατοίκων. Παράλληλα, στο άρθρο 93 για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης μορφής ΝΠΙΔ, χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων των δήμων που υπηρετούν.

σχόλιο mygonimo
Δηλαδή με τέτοιους μισθούς''πείνας'' κάνουμε οικονομία?
Πιστεύω πως μερικοί εκλεγμένοι τόσα χρήματα ποτέ πρίν
δεν είχαν εισπράξει απο την προηγούμενη δουλεία τους.
Έστω και έτσι να τους ευχηθώ καλά έργα να έχουν

Να είστε όλες και όλοι καλά,
εντός και εκτός Ελλάδας.

12 σχόλια:

explore.bees είπε...

Καλησπέρα Ανέστη .

Πρέπει να μαζευτούμε να κάνουμε έρανο και να τους συνδράμουμε όλους αυτούς τους κακομοίρηδες που όπως διαβάζω θα ψωμολυσσάξουν με τα ψίχουλα που θα πληρώνονται .
Αχ και πάλι αχ θα πούμε σε λίγους μήνες που θα αρχίσουν πλέον να φαίνονται οι ρεμούλες και αυτών.
Εύχομαι να βγει κάποιος μετά από μήνες και να με διαψεύσει γιατί τότε θα σημαίνει ότι κάτι πάει καλά .

Να είσαι καλά .
Χρήστος Μαραγκός

ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ είπε...

Ανέστη τι να πω τώρα.
Πάλι μελαγχολώ με το θέμα αυτό.Τα λαμόγια υπήρχαν ανέκαθεν,ενεργοποιήθηκαν παρισσότερο με τον Καποδίστρια και τώρα με τον Καλλικράτη θα μας αποτελειώσουν.
Κάπου άκουσα ότι μόνο περί τους 250 από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους δεν είναι χρεωμένοι.
Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει τώρα που οι νέοι Δήμαρχοι έχουν και την κάλυψη των πολιτικών κομμάτων απ΄τα οποία στηρίχθηκαν.
Ουέ και αλλοίμονό μας.

Anestis Ketsetzidis είπε...

Χρήστο
μετά τη μεγάλη μάσα με τον Καποδίστρια,τώρα ειναι η σειρά του Καλλικράτη.
Και εγώ δεν πιστεύω σε καμιά βελτίωση της κατάστασης.
Περιμένουμε...
καλό βράδυ.

Anestis Ketsetzidis είπε...

Γιώργο
είναι πολύ σπάνιο κάποιος που έχει στρωμένη δουλειά ή καριέρα να τα αφήσει και να ασχοληθεί αθώα και τίμια με τα δημοτικά/κρατικά χρήματα.
όλοι στη διάθεση του λαού...με ψίχουλα μερικών χιλιάδων euro.
α ρε πόσα και πόσα λαμόγια θα λαδώσουν το εντεράκι τους.
Καλό βράδυ και χαιρετισμούς.

Κωστασ Μ. είπε...

Μηπωs πρεπει να βαλειs καποια στιγμη υποψηφιοτητα?Να αλλαξει και η καθημερινοτητα βρε παιδι μου....Και αν χωραω και εγω παρε με μαζι σου...Θα σου κραταω τον φακελο,ε που θα παει θα εχω 2,000 εισοδημα....Καλη ΦΩΤΙΣΗ σε ολουs μαs.....

Anestis Ketsetzidis είπε...

Κώστας Μ
αυτό το καιρό δε μπορώ να ασχοληθώ με τα αστεία των δήμων,έχω σοβαρότερα να κάνω π.χ.να εκπαιδεύσω την ΙΡΜΑ και να συντηρώ το mygonimo.
Καλό ξημέρωμα.

Unknown είπε...

Ανεστη η κλασικη ελληνικη παθογενεια εκανε παλι την εμφανιση της.
Ενω κοβουν απο τον μισθωτο και τον συνταξιουχο,τα χωνουν χοντρα στους πολιτικους.Θα τους βλεπει ο κοσμακης και θα τους φτυνει.
Αλλα αυτοι θα νομιζουν οτι βρεχει.

Phivos Nicolaides είπε...

Τα προβλήματα της Ελληνικής σύγχρονης παθογένειας, άραγε;;

Anestis Ketsetzidis είπε...

Φόρη
είναι μεγάλοι οι μισθοί για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν στα κοινά.Το σωστό θα ήταν να εισέπραταν μόνο το βασικό +κάτι αν έκαναν έργο.
Χρόνια πολλά.

Anestis Ketsetzidis είπε...

Φοίβο
δυστυχώς αλλάζουν μόνο τα πρόσωπα.
Οι τακτικές παραμένουν ίδιες.
Χρόνια πολλά.

Δημήτρης Θωμόπουλος είπε...

Η οργή, ο θυμός και η αηδία που αισθάνεται σχεδόν όλος ο κόσμος δεν είναι τυχαία. Αυτό το αποδείξαμε με την πρωτοφανή αποχή στις δημοτικές εκλογές. Εμάς μας έχουν φτάσει στην εξαθλίωση και οι τοπικοί μας «άρχοντες» όπως φυσικά και οι βολευταράδες μας, οι άνθρωποι δηλαδή που πριν τις εκλογές μιλάνε για προσφορά για ανιδιοτέλεια για να αρπάξουν την ψήφο μας και όταν την αρπάξουν αρχίζει το μεγάλο φαγοπότι και ξεχνάνε κάθε άλλο λόγο που τους οδήγησε στην θεσάρα- κουτάλα . Μάλλον δεν είναι σε θέση να καταλάβουν ότι ο κόσμος θα περάσει σε δυναμικές και απρόβλεπτες κινητοποιήσεις θα τρίβουν τα κλειστά τους μάτια. ΦΤΑΝΕΙ Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΣΤΕ ΑΛΛΟ

Anestis Ketsetzidis είπε...

Δημήτρη
είναι μεγάλη κοροίδια να εισπράτουν χιλιάδες euro ενώ ο μισθός είναι 700 euro.Οι περισσότεροι δημοτικοί άρχοντες(τρομάρα τους)είναι άτομα που ψάχνουν να γατζωθούν σε κρατικά λεφτά και κρατικούς μηχανισμούς.
Ποιός σοβαρός επιχειρηματίας θα αφήσει τη δουλειά του για να ασχοληθεί με τα προβλήματα του καθενός?και μάλιστα δεκάδες χιλιόμετρα μακριά?
Δυστυχώς στην καμπούρα μας κάποιοι
κάνουν μικρές και μεγάλες πολιτικές.
Καλό σου βράδυ.