ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Αναλυτική κατάσταση των Αξιωματικών έργου ανά οχυρού Γραμμής Μεταξά και χρονική περίοδο. Όλοι οι αξκοί ήταν του Μηχανικού.


1.Τχης Γερογιαννης Χρ., Αξκός έργου Ιστίμπεη, Κελκαγιά 19-4-1937 έως 20-1-1939.

2.Τχης Πετράκης Αδάμ, Αξκός έργου Παλιουριώνες από 28-2-1937 έως 31-1-1940.

3.Λγός Σαμπάνης Χρ., Αξκός έργου Αρπαλούκι από 28-2-1939 έως 29-10-1940.

4.Λγός Αλεξανδρής Σπυρίδων, Ιστίμπεη 21-1-39 έως 28-10-1940
5.Λγός Παππάς Δημ., Κελκαγιά, 20-1-39 έως 29-10-40

6.Λγός Μανιάτης Παν., Παλιουριώνες, 11-5-39 έως 29-10-40.
7.Λγός Σουγαρίδης Αθαν. Ρούπελ 16-4-36 /31-1-39

8.Λγός Ψαραδέλλης Στυλ., Ρούπελ ,1-2-39/18-2-40

9.Λγός Εμμανουήλ Δημ. , Ρούπελ, 19-2-40/28-10-40
10.Λγός Κωσταλάς Φωκ., Καρατάς,15-4-36/28-8-37

11.Λγός Ζερβός Ιωάννης, Καρατάς,21-8-37/24-3-40
12.Λγός Καπεζίδης Δημ., Κάλη, 8-2-40/30-10-40

13.Λγός Παπαθεοδώρου Γεώργιος, Κάλη, 8-10-36/7-2-40

14.Λγός Ζαγορίσιος Χρ., Μαλιάγκα- Παρταλούσκα,16-4-
36/16-4-37
15.Λγός Ψαραδέλλης Στυλ.,Μαλιάγκα- Παρταλούσκα,17-4-37/8-3-39
16.Λγός Νίκας Αναστ., Μαλιάγκα- Παρταλούσκα,9-3-39/20-10-40
17.Λγός Καλευράς Κων., Λίσσε, Πυραμιδοειδές, Ντάσαβλι, 16-4-36/14-3-39
18.Λγός Αναγνωστόπουλος Κων.,Λίσσε, Πυραμιδοειδές, Ντάσαβλι, 17-3-39/20-10-40
19.Λγός Μπριάκος Δη., Περσέκ, Μπαμπαζώρα, 26-3-38/28-10-40
20.Έφεδρ. Λγός Τουρλίδας Δημ. Βοηθός Αξκός έργου Μαλιάγκας, 1-3-36/18-10-40
21.Λγός Ψαραδέλλης Στυλ., Βώλακας, 28-7-36/10-12-36

22.Λγός Σπυρίδωνος Λεων , Βώλακας,11-3-37/30-10-40

23.Λγός Μαλακάσης Νικ.Παπάδες, 11-7-38/25-2-40
24.Λγός Μάντζος Μιχαήλ, Εχίνος, 8-4-38/30-10-40

25.Λγός Λαϊνιώτης Δημ. Αλεξανδρουπόλεως, 29-3-38/30-10-40
26. Λγός Καραβίτης Νικ., Νυμφαία,11-3-37/29-10-40
27.Παπαθανασίου Ιωάννης, καταφύγιο Ασβεστοχωρίου, 4-3-39/6-10-40.
28.Λγός Παυλίδης Αχιλλεύς, Έργα εκστρατείας Μπέλες, 6-7-39/ 8-12-40.
Οι με α/α 1-4 υπήγοντο στην Α΄ Δνση έργων, 5-13, στην Β΄, 14-20, στην Γ΄, 21-23 στην Δ΄,24-26 στην Ε΄.

Χρήστος Νοταρίδης-Ηλίας Κοτρίδης

Να είστε όλες και όλοι καλά,
εντός και εκτός Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: