ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Αυτός είναι ο Ήλιος,Ηλίανθος,Ηλιόσπορο,ηλιοστρόφι

Ποώδες ετήσιο ενεργειακό φυτό,με παχύ βλαστό 
και ύψος μέχρι 3 μέτρα.
Τάξη SYNANDRAE
Οικογένεια COMPOSITAE
Γένος-είδος Helianthus annuus
Το φυτό καλιεργείται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα,
ακόμα και σε κήπους και αυλές σαν καλλωπιστικό.
Μεγάλα και εντυπωσιακά τα άνθη του τα βλέπουμε να
στολίζουν καλλιτεχνικά πολλούς χώρους.
Ο ηλίανθος είναι πλέον απο τα βασικά ενεργειακά
φυτά και οι εκτάσεις καλιέργειας  μεγαλώνουν
σε όλη τη χώρα.
Με τους νέους σπόρους εποχή ανθήσεως είναι Ιούνιος- Ιούλιος-Αύγουστος.
Ο ηλίανθος έχει μεγάλο μελισσοκομικό ενδιαφέρον
μιας και οι μέλισσες το επισκέπτονται απο το
πρώτο φως μέχρι αργά το βράδυ.
Μας δίνει άφθονο νέκταρ και γύρη κίτρινη.
Το δυσάρεστο με τα άνθη του ηλίανθου είναι
πως πατώντας οι εργάτριες πάνω στο άνθος,
καταστρέφονται σύντομα τα φτερά της.
Κίτρινα τα φύλλα απο την άφθονη γύρη.

Να είστε όλες και όλοι καλά,
εντός και εκτός Ελλάδας.

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΤΡΑΓΙΚΟ Ο Ν. Σερρών κατέχει το θλιβερό προνόμιο να κατατάσσεται στην πιο χαμηλή θέσηΔραματική μείωση του πληθυσμού κατά 20.200
περίπου κατοίκους, μεταξύ του 2001 και 2011

Παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου Σερρών επί του Σχεδίου Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις


Ενόψει της συζήτησης στη Βουλή του ανωτέρω στο θέμα Σ/Ν, oι παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου Σερρών επί του κατατεθέντος νομοσχεδίου,έχουν ως εξης:
 Ο Νομός Σερρών κατά το ήμισυ βόρειο τμήμα του σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα (με κριτήριο την δημοτική ενότητα, Σέρρες πόλη, Λευκώνας –ΒΙ.ΠΕ, Στρυμονικό, νέα ΒΙ.ΠΕ που εντάχθηκε στο χωροταξικό κλπ) υπάγεται στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων, είτε ως
παραμεθόριος είτε ως παραμεθόρια και ορεινή περιοχή μαζί. Ως εκ τούτου, αν ερμηνεύουμε σωστά το Σ/Ν, προτείνουμε όλα τα καθεστώτα ενίσχυσης να φτάνουν στο νομό Σερρών στο 100% του ανώτατου ποσοστού του Χ.Π.Ε. (λόγω διασυνοριακού παρεμπορίου, εκροής συναλλάγματος, μείωσης κύκλου εργασιών, μειωμένης αγοραστικής δύναμης, μεταφοράς επιχειρήσεων στο εξωτερικό εκτός των συνόρων λόγω των πλεονεκτικών φορολογικών καθεστώτων και χαμηλότερου κόστους λειτουργίας που ισχύουν εκεί .
 Επίσης να έχουν την δυνατότητα ενίσχυσης με το ποσοστό της επιχορήγησης στο Νομό Σερρών (στο 100% του ανώτατου ποσοστού του Χ.Π.Ε.) για τους ίδιους ως ανωτέρω λόγους και άλλα και τα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που μέσα στην κρίση (επταετία), δεν εμφάνισαν κέρδη.
 Να υπάρχει η δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια που ξεκίνησαν ήδη στο νομό Σερρών, λόγω του ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα (τριών ετών τουλάχιστον) δεν υπήρχε καθεστώς ενίσχυσης ούτε από Αναπτυξιακό ούτε από δράσεις ΕΣΠΑ.
 Τα επενδυτικά σχέδια να υποβάλλονται όχι μόνο κεντρικά στη Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, αλλά και στις Περιφέρειες και στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενισχύοντας έτσι το ρόλο του. (Υπήρχε και με τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης)

 Να δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής της ενίσχυσης -όταν είναι επιχορήγηση- Να δίνεται με προκαταβολή η επιδότηση, αφού προσκομιστεί εγγυητική επιστολή, συγχρόνως με την απόδοση της επιδότησης και όχι πολύ πριν, ούτως ώστε να διευκολύνεται η ρευστότητα του επενδυτή.
 Στα Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά επενδυτικά σχέδια, παρότι προβλέπεται η συμμετοχή άλλων οικονομικών παραγόντων, τελικά δεν υπάγονται τα Επιμελητήρια, ως ΝΠΔΔ, όπως προβλέπεται σε άλλο άρθρο του νομοσχεδίου, όπου αποκλείονται ως δικαιούχοι - Αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να διορθωθεί, ώστε να μπορούν τα Επιμελητήρια, λόγω και της οικονομικής και διοικητικής τους αυτοτέλειας, ως μη επιχορηγούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, να συμμετέχουν αναλαμβάνοντας ρόλο συντονιστή επενδυτικού σχεδίου σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο για επενδυτικά σχέδια όπως δημοπρατήριο, εκθετήριο, ΒΙ.ΠΕ. κ.ά μαζί με άλλους οικονομικούς φορείς και ιδιώτες.


 Άμεση έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων, «εφαρμοστικών» επί της ουσίας του Αναπτυξιακού και συνεχή εγρήγορση σε ό,τι αφορά το Νομό Σερρών, πριν την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης "προκήρυξης" των Καθεστώτων Ενίσχυσης. Αναλογικά να δοθούν οι εγκρίσεις ανά νομό και να ενισχύονται οι νομοί που έχουν πολύ χαμηλό ΑΕΠ, ιδίως ο Νομός Σερρών για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους (διασυνοριακό παρεμπόριο, αθέμιτος ανταγωνισμός από επιχειρήσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων, τελευταία θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κ.π.ά.)
 Ιδιαίτερη εγρήγορση ενόψει της Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τις επιλέξιμες Επενδύσεις στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα, που ενδιαφέρει άμεσα το Νομό Σερρών, ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατόν, λόγω περιορισμών από την ΕΕ, ο αποκλεισμός ειδών, όπως η ντομάτα, το σιτάρι, το ρύζι, η κτηνοτροφία γαλακτοπαραγωγής
και κρεατοπαραγωγής, η πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, οι ζωοτροφές κπα. )


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ:
 Η δυσχερής θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις και οι πολίτες του Ν. Σερρών όχι μόνον δεν βελτιώθηκε, αλλά επιδεινώθηκε δραματικά. Τα παρακάτω δεδομένα το καταδεικνύουν:
 Πέραν των γενικών προβλημάτων από την οικονομική κρίση (έλλειψη ρευστότητας, μείωση κύκλου εργασιών, υψηλή φορολόγηση κ.ά.) υφίστανται αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τις επιχειρήσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων, λόγω του διασυνοριακού παραεμπορίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος, οι μεγάλες διαφορές στο ποσοστό φορολόγησης και στις ασφαλιστικές εισφορές, μαζί και με το capital control έκαναν ακόμα πιο δυσχερή την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον ακριτικό Ν. Σερρών. (βλ. αθρόες μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων και κεφαλαίων).
 Ο Ν. Σερρών κατατάσσεται στην προτελευταία θέση μεταξύ όλων των νομών της χώρας ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το 2016 που αφορούν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ του έτους 2013, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα.

Απογραφή Περιφερειακής Ενότητας

 Ο Ν. Σερρών υπολείπεται κατά 1,62 δις ευρώ σύμφωνα με το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ από το μέσο όρο όλων των νομών της χώρας.
 Ο Ν. Σερρών σημείωσε δραματική μείωση του πληθυσμού κατά 20.200
περίπου κατοίκους, μεταξύ του 2001 και 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία
των αντίστοιχων απογραφών, όπως προκύπτει και από τον παρακάτω
πίνακα.
 Η οικονομική κρίση και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών
των Σερρών επέτεινε το φαινόμενο της εκροής συναλλάγματος προς τη
Βουλγαρία, λόγω των φθηνότερων τιμών που ισχύουν εκεί.
 Δραματική αύξηση της ανεργίας
 Μείωση των επενδύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης
 Μείωση των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου κατά την
περίοδο 2008-2015, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία του
 Καταστροφές από χαλαζόπτωση και πλημμύρες (δεν αποζημιώθηκαν οι αγρότες και οι επιχειρήσεις).
 Δραματική μείωση του αγροτικού εισοδήματος, σε έναν νομό που βασίζεται στον αγροτικό τομέα.
 Σταμάτημα της λειτουργίας του εργοστασίου Ζάχαρης κ.π.ά.
Πιστεύουμε ότι όλοι οι παραπάνω λόγοι ενισχύουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις μας επί του Σ/Ν για τις ιδιωτικές επενδύσεις (Αναπτυξιακός) , ώστε να αρθεί η αδικία που ίσχυσε για το Νομό μας διαχρονικά. Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει και από τα συγκριτικά στοιχεία του παρακάτω πίνακα, ο Ν. Σερρών κατέχει το θλιβερό προνόμιο να κατατάσσεται ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην πιο χαμηλή θέση και χρειάζεται ειδικές ενισχύσεις και μέτρα τόνωσης της πραγματικής οικονομίας, προκειμένου να φτάσει – έστω- το μέσο όρο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των νομών της χώρας !
http://www.serresparatiritis.gr/
Σκέψου να  ανακοινωθούν
 και τα στοιχεία του 2015-16...
Να είστε όλες και όλοι καλά,
εντός και εκτός Ελλάδας.

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

ΥΨΩΜΑ 731 ΜΝΗΜΕΙΟ

Το  Μνημείου Πεσόντων Τρικαλινών Μαχητών του Υψώματος 731 κατα του πολέμου 1940 – 41, το οποίο βρίσκεται στο 6ο χλμ Ε.Ο Τρικάλων – Καρδίτσας. Πρόκειται ,για την ελάχιστη απόδοση τιμής σε όλους όσοι πολέμησαν σθεναρά και έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα και την ελευθερία κατά το ηρωικό έπος του ’40 – ’41. Εντός του μνημείου αναγράφονται όλα τα ονόματα των Τρικαλινών ηρώων πολεμιστών (πεσόντες και αγνοουμένων, περί των 440 στον αριθμό).
Στο μνημείο υπάρχουν δύο πυραμίδες, από οπλισμένο σκυρόδεμα, η μία σε οριζόντια θέση συμβολίζει την πτώση, το θάνατο, η άλλη, επιβλητική, σε όρθια θέση, ύψους 17 μέτρων, «φυτρώνει» με κάποιον τρόπο από την πρώτη, συμβολίζει την νέα ζωή, την ελπίδα. Εντείνονται περισσότερο οι συμβολισμοί, προστίθεται, και με τα χρώματα των δύο πυραμίδων. Έτσι, σε αυτή που βρίσκεται σε οριζόντια θέση βλέπουμε σκούρα χρώματα ενώ στην όρθια βλέπουμε φωτεινά, γαλάζια αισιόδοξα.
Μπροστά από το μνημείο υπάρχει γλυπτό σε μπρούτζο. Τραυματίας στρατιώτης που κάνει προσπάθεια να ορθωθεί, να κρατηθεί στη ζωή. Η στήριξή του, επισημαίνεται, στο όπλο συμβολίζει το αντικείμενο που σε αυτό στηρίζεται η ασφάλειά του, πριν αλλά και τώρα. Ο ανοιχτός από αριστερά γιακάς, δείχνει κάπου εκεί τον τραυματισμό του.
Όμως είναι όρθιος, δεν θα πεθάνει, τονίζεται.
 Είναι η Ελλάδα, λαβωμένη μεν, αλλά όρθια, επισημαίνεται.
 Υπάρχει σύνθεση 28 σταυρών σε είδος φράχτη από μπρούτζο, που συμβολίζει τους 28 αξιωματικούς και οπλίτες που θεωρούνται αγνοούμενοι στη μάχη αυτή. Αυτή η σύνθεση των σταυρών με δύο στήλες δημιουργούν κενοτάφιο μνήμης αυτών «που δεν έτυχαν τάφου»

Επίσης παρατηρούμε, ακόμα 14 στήλες στην ελλειψοειδή περίμετρο του λοφίσκου, όπου γράφηκε το ιστορικό των αγώνων του λαού του νομού Τρικάλων, από το 1900 έως το 1945. Η κατασκευή τους με κενά, τονίζεται, από στήλη σε στήλη δημιουργεί εντύπωση είδους επάλξεων που συμβολίζει την αμυντική αντίσταση και κατ΄επέκταση φύλαξη του μνημείου.
Δεξιά και αριστερά της εισόδου της πυραμίδας χάραξη 45 στίχων από το ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη «Άσμα ηρωϊκό και πένθιμο για τον χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας», επιλέχθηκε για τον τονισμό της τραγικότητας του πολέμου. 
Τα δύο πολυβολεία, δεξιά και αριστερά από το γλυπτό και τις σκάλες, είναι σύμβολα άμυνας. Αντί για κάνες πολυβόλου στα πολυβολεία, προβάλλουν ανθρώπινες μάσκες από κεραμικό με επικεντρωμένη την αγωνία στα μάτια τους που ψάχνουν να ξεχωρίσουν την επιστροφή των στρατιωτών-ανιχνευτών που βγήκαν των πολυβολείων.

Να είστε όλες και όλοι καλά,
εντός και εκτός Ελλάδας. 

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΜΑΓΙΚΟ (δειτε το βιντεο)

Με το παρακάτω βιντεο μπορούμε να ταξιδέψουμε
στο Κουφονήσι στις Μικρές Κυκλάδες και να δούμε
μερικές απο τις ομορφιές του.


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
και το Κουφονήσι μας περιμένει...

Να είστε όλες και όλοι καλά,
εντός και εκτός Ελλάδας.

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

"Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη" - Η σφαγή του 1824


1824 και ο σουλτάνος Μαχμούτ βρισκόταν σε αδυναμία να καταστείλει την Επανάσταση. και ζήτησε τη βοήθεια του υποτελούς του Μεχμέτ Αλή Πασά της Αιγύπτου. Το Μάρτιο του 1824 προχωρά σε συμφωνία με τον Μεχμέτ Αλή Αλή ο οποίος ζήτησε και πήρε Κρήτη και Κύπρο τοποθέτησε το θετό γιο του, Ιμπραήμ, διοικητή της Πελοποννήσου. Οι Έλληνες, βρίσκονταν σ΄ έναν ακόμη εμφύλιο πόλεμο.

Οι Τουρκοαιγύπτιοι πίστευαν ότι αν δεν καταστρεφόταν ο ελληνικός στόλος και δεν εξουδετερώνονταν οι ναυτικές βάσεις των Ελλήνων, δεν θα ήταν δυνατό να ευδοκιμήσουν χερσαίες επιχειρήσεις. ‘Ετσι αποφασίσθηκε, ο αιγυπτιακός στόλος υπό τον Χουσεΐν να προσβάλλει την Κάσο και ο τουρκικός υπό τον Χοσρέφ Πασά τα Ψαρά.

Τα Ψαρά, ήταν η τρίτη ναυτική δύναμη της Ελλάδας, μετά την Ύδρα και τις Σπέτσες, με ονομαστούς πυρπολητές, όπως ο Παπανικολής, ο Κανάρης και ο Πιπίνος. Ο Χοσρέφ είχε εντολή από τον σουλτάνο να “εξαφανίσει” τα Ψαρά.

Το πρωί της 20ης Ιουνίου ο τουρκικός στόλος απέπλευσε από το Σίγρι Μυτιλήνης με προορισμό τα Ψαρά. Απετελείτο από 176 πλοία (πολεμικά και φορτηγά) και 12 χιλιάδες άνδρες (τούρκους και τουρκαλβανούς). Η τουρκική αρμάδα έφθασε στον αβαθή ορμίσκο Κάναλος. Έπειτα από ισχυρό κανιοβολισμό, οι Τούρκοι πέτυχαν την απόβαση των αγημάτων τους.

Οι κάτοικοι του νησιού ανέρχονταν σε 30.000, οι 7.000 ντόπιοι και οι υπόλοιποι πρόσφυγες από τη Χίο και τις ακτές της Μικράς Ασίας. Το υπερασπίζονταν 1.300 Ψαριανοί, 700 πάροικοι και 1027 μισθοφόροι από τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Οι μαχητές των Ψαρών έκαναν μία σειρά λαθών με πρώτο ότι δεν χρησιμοποίησαν καθόλου το στόλο τους.

Οι Τούρκοι του Χοσρέφ κατέβαλαν μέσα σε δύο μέρες το νησί. Τα όσα ακολούθησαν ήταν απίστευτα τραγικα.

Μόνη εστία αντίστασης παρέμεινε το Παλαιόκαστρο, η οχυρή θέση που δεσπόζει της Χώρας. Οι υπερασπιστές του, ανάμεσά τους και πολλά γυναικόπαιδα, αμύνθηκαν σθεναρά εναντίον 6.000 Τούρκων που τους πολιορκούσαν. Όταν η αμυντική γραμμή τους έσπασε και το φρούριο πλημμύρισε από Τούρκους, ο Αντώνιος Βρατσάνος έβαλε φωτιά στην πυριταδοποθήκη για να μην πέσουν στα χέρια των εισβολέων.

Η καταστροφή και η σφαγή υπήρξε τρομερή. Από τους 30.000 κατοίκους του νησιού, οι 18.000 θανατώθηκαν ή πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Από αυτή τη τραγωδία ο ο εθνικός ποιητής Διονύσιος Σολωμός έγραψε:

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη

περπατώντας η Δόξα μονάχη

μελετά τα λαμπρά παλληκάρια

και στην κόμη στεφάνι φορεί
γινωμένο από λίγα χορτάρια

πού 'χαν μείνει στην έρημη γη. 

Να είστε όλες και όλοι καλά,
εντός και εκτός Ελλάδας.

'Μουσική & Μελωδίες 2016' διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη στο Νέο ΠετρίτσιΤην Παρασκευή 1 Ιουλίου ο Σύνδεσμος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη διοργανώνει για πρώτη φορά μια μουσική βραδιά 'Μουσική & Μελωδίες 2016' στoν πεζόδρομο της αγοράς του Νέου Πετριτσίου. Θα τραγουδήσουν νέοι καλλιτέχνες από το χωριό μας και όχι μονο! Κοντά μας θα είναι οι "δικοί μας" Ανδρέας Ελεσνίτσαλης και ο Παντελής Ζλατίντσης, καθώς επίσης και ο φίλος τους Αλέξανδρος Μπαρμπούτης (The Voice) για να μας ταξιδέψουν με τις φωνές και τα τραγούδια τους! Ο σύνδεσμος, σε συνεργασία με τα καταστήματα,και χάρη στην μεγάλη ευαισθητοποίηση των καλλιτεχνών, σκοπό έχει αφενός να βοηθήσει το Δημοτικό σχολείο Νέου Πετριτσίου με την αγορά Η/Υ προς όφελος των μαθητών και αφετέρου την τόνωση των επιχειρήσεων.
ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ :
"Di Piazza" Coffee-Drinks-Food (Τηλ Κρατήσεων : 6906571055)
Λάμδα - λ Espresso Bar (Τηλ Κρατήσεων : 6997215310)
Καφέ μπαρ Καθ' οδόν V 2.0 (Τηλ Κρατήσεων : 6976704952)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ :
Ψητοπωλείο Το Κάτι Άλλο (Τηλ Κρατήσεων : 6988950109)
Ψητοπωλείο Κάτι Ψήνεται (Τηλ Κρατήσεων : 6978307958) -----------------------------------------------------------------------------------------
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ τους νεαρούς καλλιτέχνες (Ανδρέα,Αλέξανδρο,Παντελή) που με προσωπικά τους έξοδα ταξιδεύουν απο Αθήνα & Θεσσαλονίκη για να προσφέρουν στον εθελοντικό σκοπό του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη. Καθώς και τους καταστηματάρχες που αγκάλιασαν και στήριξαν την προσπάθεια αυτη.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Συντονιστής Εκδήλωσης : Nikolas Skri (+306942011854)

Να είστε όλες και όλοι καλά,
εντός και εκτός Ελλάδδας.


Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΛΑ -ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ!!!!


ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ''ΚΟΜΝΗΝΟΙ''ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΓΛΕΝΤΙ ΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ''ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ''ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΕΡΣΕΗ. 


ΣΟΥΒΛΕΣ ΜΕ ΑΡΝΙΑ...

ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙΑ,ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ,ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ,ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟ ΓΑΛΑ.


ΟΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ...

ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΛΕΝΤΙΟΥ...

ΟΙ ΚΟΥΚΛΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ''ΚΟΜΝΗΝΟΙ''

ΟΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΜΕΡΑ. 

ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΑΓΟΡΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ''ΚΟΜΝΗΝΟΙ''

ΟΙ ΜΕΡΑΚΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΣΤΟ ''ΤΣΟΥΞΙΜΟ''...

ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΜΑΖΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ.


ΦΥΣΙΚΑ ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΧΩΡΙΣ ΛΥΡΑ,ΝΤΑΟΥΛΙ ΚΑΙ ΧΟΡΟ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ.Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΤΑΟΥΛΙ ΚΑΛΥΨΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΓΛΕΝΤΙ.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΕΙΠΑΝ ΝΑ ΧΩΝΕΨΟΥΝ ΤΑ ΑΡΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΙ ΝΕΑΡΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΛΕΟΝ...


ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΑΣΤΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ.

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΑΘΗΣΕΙ ΒΑΡΥ.ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΝΤΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ''ΚΟΜΝΗΝΟΙ''.Να είστε όλες και όλοι καλά, 
εντός και εκτός Ελλάδας.

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Ομορφιές στη λίμνη Κερκίνη...

Όποια εποχή,όποιο μήνα,όποια μέρα και ώρα επισκεφτείς τη λίμνη Κερκίνη
το σίγουρο είναι πως γαληνέψει ο νούς σου και θα χορτάσουν 
τα μάτια και η ψυχή σου ομορφιές...Περισσότερη λίμνη Κερκίνη αργότερα...

Να είστε όλες και όλοι καλά,
εντός και εκτός Ελλάδας.