ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Αγάπη,αγάπη...

Επιστολή Απ. Παύλου, Προς Κορινθίους A΄, κεφάλαιο 13

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον.
Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμι.

Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι.
Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.
Είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται. είτε γλώσσαι παύσονται.

Είτε γνώσις καταργηθήσεται.

Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν.

Όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται.
Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην.
δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου.
Βλέπομεν γαρ άρτι δι' εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον.
Άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. νυνί δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα.

Μείζων δε τούτων η αγάπη.


Χρόνια Πολλά σε όλες και όλους,
εντός και εκτός Ελλάδας.

3 σχόλια:

Grypas είπε...

Χρόνια πολλά πάντα με υγεία!

ΔΙ΄ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ είπε...

ΑΝ ΚΑΝΑΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΑΓΙΑΣΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΝΑ ΧΑΡΙΖΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.

Ερευνώντας και μαθαίνω είπε...

Καλά Χριστούγεννα -Χρόνια πολλά φίλε Ανέστη