ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ

Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

Απαγορεύεται η καλλιέργεια καλαμποκιού σε πολλές περιοχές αλλά και στο ΓόνιμοΑπαγορευτική καθιστά την καλλιέργεια καλαμποκιού η εμφάνιση του εντόμου Diabrotica virgifera Le Conte σε διάφορες περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Η εμφάνιση του εντόμου σε μία περιοχή, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή φυτοϋγειονομική νομοθεσία, κάνει απαραίτητη τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή του, με το πιο σημαντικό να είναι η αμειψισπορά και η υποχρεωτική καλλιέργεια αραβόσιτου μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως όσοι παραγωγοί καλλιέργησαν πέρυσι -το 2012 δηλαδή- καλαμπόκι φέτος απαγορεύεται να καλλιεργήσουν και πάλι.

Το Diabrotica virgifera είναι έντομο καραντίνας και όταν εμφανιστεί θα πρέπει να αναφερθεί στην τοπική υπηρεσία φυτοπροστασίας. Φέτος, το κολεόπτερο έντομο όχι μόνο εδραιώνει την παρουσία του στη Β. Ελλάδα αλλά και εξαπλώνεται σε κάποιες περιοχές. Έτσι, το Diabrotica virgifera διατηρεί την παρουσία του στις περιοχές των Σερρών, του Κιλκίς, της Πέλλας, της Ημαθίας, της Θεσσαλίας, της Πιερίας, της Φλώρινας και της Κεντρικής Μακεδονίας-Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, όμως, ο πληθυσμός του εμφανίζεται και σε νέες περιοχές, όπως στην Χαλκιδική και τη Δράμα, ενώ υπάρχει απειλή για εξάπλωσή του στην Καβάλα. Βέβαια, υπάρχουν και θετικά στοιχεία, όπως η μείωση του πληθυσμού του εντόμου στην περιοχή του Κιλκίς

Για τους παραγωγούς, μάλιστα,  που δεν συμμορφώνονται ισχύουν κυρώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία (ν.2147/1952 και τις τροποποιήσεις του). Οι κυρώσεις αυτές είναι διοικητικές με πρόστιμο από 5.000 έως 6.000 ευρώ αλλά και ποινικές με φυλάκιση, ενώ ο έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων καταστολής γίνεται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Σημαντικό επίσης είναι πως η εφαρμογή προγράμματος αμειψισποράς  ισχύει και για τους παραγωγούς τα αγροτεμάχια των οποίων βρίσκονται σε προσβεβλημένη από το έντομο ζώνη -η οποία ορίζεται ως η περιοχή όπου η παρουσία του εντόμου έχει διαπιστωθεί για δύο συνεχόμενες καλλιεργητικές περιόδους και εκτείνεται σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από τους αγρούς που έγιναν συλλήψεις του εντόμου- και για αυτούς που τα αγροτεμάχιά τους βρίσκονται σε ζώνη περιστολής, δηλαδή στις περιοχές που εκτείνονται τουλάχιστον 10 χλμ. στο εσωτερικό της προσβεβλημένης ζώνης και τουλάχιστον 30 χλμ. περιμετρικά αυτής.  

Το Diabrotica virgifera είναι έντομο καραντίνας και όταν εμφανιστεί θα πρέπει να αναφερθεί στην τοπική υπηρεσία φυτοπροστασίας. Φέτος, το κολεόπτερο έντομο όχι μόνο εδραιώνει την παρουσία του στη Β. Ελλάδα αλλά και εξαπλώνεται σε κάποιες περιοχές. Έτσι, το Diabrotica virgifera διατηρεί την παρουσία του στις περιοχές των Σερρών, του Κιλκίς, της Πέλλας, της Ημαθίας, της Θεσσαλίας, της Πιερίας, της Φλώρινας και της Κεντρικής Μακεδονίας-Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, όμως, ο πληθυσμός του εμφανίζεται και σε νέες περιοχές, όπως στην Χαλκιδική και τη Δράμα, ενώ υπάρχει απειλή για εξάπλωσή του στην Καβάλα. Βέβαια, υπάρχουν και θετικά στοιχεία, όπως η μείωση του πληθυσμού του εντόμου στην περιοχή του Κιλκίς.
Μέτρα καταστολής
1. Να πραγματοποιείται αμειψισπορά και κατά τη διάρκεια διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να αναπτύσσεται μία φορά (1:2).
2. Να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών ή νωπών μερών αυτών από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
3. Να μην γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
4. Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση και φυτοπροστασία κατά του εντόμου.
5. Η συγκομιδή αραβοσίτου θα πρέπει να γίνεται μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
6. Τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν να καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη ζώνη.
7. Τα αυτοφυή φυτά αραβοσίτου να απομακρύνονται από αγρούς που δεν καλλιεργούνται με αραβόσιτο.
8. Στις ζώνες περιστολής να γίνεται εντατική παρακολούθηση του οργανισμού με παγίδες φερομόνης.

Το έντομο διατηρεί τρεις κύριες εστίες στις Σέρρες, στις περιοχές της Ηράκλειας, του Στρυμονικού – Δημητριτσίου και του Φλαμπούρου – Αχινού. Μάλιστα, στην τελευταία ανακοίνωση της Περιφέρειας αναφέρεται πως όλες οι περιοχές της υπάγονται στην προσβεβλημένη από το έντομο ζώνη, με μόνη εξαίρεση μία έκταση 10 χλμ. στα σύνορα με την Π.Ε. Καβάλας που αποτελεί τη ζώνη περιστολής.
αφορά αναφορά απο Δεκέμβριο 2012


Αυτά είναι τα δυσάρεστα  της τελευταίας στιγμής 
για τον αγροτικό πληθυσμό
της περιοχής μιας και πολλοί ήταν οι αγρότες που 
ήδη αγόρασαν και έκαναν τις ανάλογες  ετοιμασίες
για την καλλιέργεια καλαμποκιού.
Είδομεν...

Να είστε όλες και όλοι καλά,
εντός και εκτός Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: